Monthly Archives: April 2023

“เรือโบราณ” ขุดจากต้นตะเคียน คอหวยส่องความยาวเรือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านพบเรืออีโปงโบราณ ที่ขุดจากต้นตะเคียนทั้งต้น ในพื้นที่บ้านหนองแมวโพง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วังขอนดู่ ในลำน้ำยัง เมื่อเดินทางไปตรวจสอบพบ เจ้าอาวาสวัดสว่างบึงทอง พร้อมพระลูกวัด 5 รูป สามเณร 1 รูป และชาวบ้านหนองแมวโพง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยกันใช้จอบและเสียมขุดเรืออีโปง ที่ถูกทรายทับถมในลำน้ำยังเพื่อนำไปเก็บไว้ที่วัด ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาวิเคราะห์ เรียนรู้วัฒนธรรม ความคิด และความลำบากของผู้คนในอดีต ลักษณะของเรือที่พบส่วนท้ายเรือโผล่ ส่วนหัวเรือจมลงในทรายลำน้ำยังประมาณ 3 เมตร ลักษณะของเรือคือการขุดเอาส่วนที่เป็นไส้ของต้นไม้ซุงตะเคียนทั้งต้น ออกให้เป็นโพงเหลือส่วนที่แข็งคือเปลือกไว้เป็นเรือ ขุดจากต้นตะเคียนทั้งต้น ยาวประมาณ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment