Tag Archives: พิธีบวงสรวงพญานาค 9 เศียร

ส่องเลขปลายประทัด พิธีบวงสรวงพญานาค 9 เศียร

เมื่อวันที่ (18 ก.พ.) นางออนรัตน์ พิมพ์ปรุอายุ 50 ปี กำนันตำบลกระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และ พระครูวิศิษฏ์ธรรมนาท เจ้าอาวาสวัดกระเบื้องน้อย-จบก ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงบายศรีพญานาค 9 เศียร ในงานประจำปีวัดกระเบื้องน้อย-จบก ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ซึ่งในช่วงที่กำลังก่อสร้างได้มีจอมปลวกโผล่ขึ้นอยู่ใต้อาคารอุโบสถ โดยจอมปลวกมีรูปร่างคล้ายเศียรพญานาค เชื่อว่าคงจะมาให้โชคลาภ จึงประกอบพิธีบวงสรวงบายศรีพญานาค 9 เศียร ภายในบริเวณวัดกระเบื้องน้อย-จบก และประกอบพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมสร้างบารมีเพื่อให้เป็นสิริมงคล โดยมีพระเกจิอาจารย์ร่วมประกอบพิธี ดังนี้ พระอธิการวัลลภ อนุตตโร หรือ หลวงพ่อหม่อม วัดสว่างธรรมมาราม … Continue reading

Posted in lotto | Tagged , , , , , , | Leave a comment