Tag Archives: องค์ปู่ดำ

เคล็ดลับการขอพร องค์ปู่ดำ ท้าวเวสสุวรรณ จังหวัดพะเยา

ที่บริเวณวัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา ประชาชนเดินทางมาสักการะขอพร ขอโชคลาภกับองค์ปู่ดำ หรือท้าวเวสสุวรรณ เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพะเยา ที่คอยปกปักรักษาวัดอนาลโยทิพยาราม ตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่ขาว อนาลโย เดินทางมาแสวงบุญในพื้นที่โดยได้เลือกบริเวณเขาตรงนี้จัดสร้างสำนักสงฆ์อนาลโยทิพยาราม ซึ่งต่อมาหลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล หรือ พระธรรมวิสุทธิญาณ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวัดอนาลโยทิพยารามดังกล่าว ได้มีนิมิตฝันว่าองค์ปู่ดำดังกล่าวนั้นขอให้มีการสร้างวัดตรงนี้ ทางองค์หลวงปู่ จึงได้มีการจัดสร้างวัดอนาลโยขึ้น และต่อมาในปี พ.ศ. 2520 หลวงปู่จึงได้จัดสร้างองค์ปู่ดำขึ้น มีลักษณะเป็นท้าวเวสสุวรรณในปัจจุบัน เพื่อเป็นองค์ปกปักษ์รักษาพื้นที่ดังกล่าว สำหรับการขอโชคลาภ ที่ผ่านมาก็ได้มีผู้เดินทางมาขอโชคลาภ และขอพรในลักษณะอื่นๆ จนประสบผลสำเร็จมาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผู้คนเดินทางมาขอโชคลาภกับองค์ปู่ดำ หรือท้าวเวสสุวรรณ บริเวณวัดอนาลโยทิพยารามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงก่อนวันหวย เนื่องจากสามารถให้โชคลาภและพรที่ขอได้เป็นอย่างดี สำหรับเคล็ดลับการขอพรนั้น ชาวบ้านเผยว่า หากพบตัวเลขแล้ว จะให้เก็บไว้เพียงลำพัง เนื่องจากการให้พร หรือโชคลาภนั้น … Continue reading

Posted in lotto | Tagged , , , | Leave a comment